แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                         วันจันทร์                 @  พี่ปลาแม็คคาเร็ลจากเกล็ดปลา

                         วันอังคาร                 @  พี่ปลาไปเคอร์ลายเสือถูพื้น

                         วันพุธ                      @   พี่ปลาแบล็คเตตร้าโยนบอล

                          วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาเรทเทลแดชใสถุงเท้า

                          วันศุกร์                    @   พี่ปลาซันมะผัดกระเพาปลากระป๋อง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  3 7  ธันวาคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์