แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                          วันจันทร์                 @  พี่ปลาแฮรี่ตกแต่งตู้ปลา

                          วันอังคาร                @  พี่ปลาหมอโอริโนโค่ถูพื้น

                          วันพุธ                      @   พี่ปลาพิงค์เทลหาน้ำดื่ม

                           วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาพาราไดซ์ล้างห้องน้ำ

                            วันศุกร์                   @   พี่ปลาซูซูกิทำปลาราดพริก

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  26 30  พฤศจิกายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์