แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                       วันจันทร์                @   พี่ปลาแฮคคัดวาดรูปตามรอยปะ

                                                วันอังคาร                @  พี่ปลาเตอร์เจียนไซบีเรียถูพื้น

                                                 วันพุธ                     @   พี่ปลาอัลไบโน่โยนบอลลิ่ง

                                                 วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาปอมปาดัวล้างห้องน้ำ

                                                  วันศุกร์                    @   พี่ปลาบุริยำมาม่า

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  19 23  พฤศจิกายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์