แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ชนิดของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

            วันจันทร์                 @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยหอมราดช็อกโกแลต)

             วันอังคาร                @   วิชางานบ้าน  (ฉีกใบตอง)

             วันพุธ                      @   วิชาเคลื่อนไหว  (ย้ายผลไม้)

             วันพฤหัสบดี            @   วิชาสุขศึกษา กล่องกล้วยปริศนา (ชนิดของกล้วย)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (ภาพวันลอยกระทง 3 มิติ)

ระยะเวลาที่สอน : 19 23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว