แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                                  วันจันทร์           @    ปะติดรังไข่

                                  วันอังคาร          @    กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา

                                  วันพุธ                @    ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง

                                  วันพฤหัสบดี      @    การใส่ถุงเท้า

                                  วันศุกร์              @   เก็บที่นอน

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 7 – 11  มกราคม  2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก