แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

             วันจันทร์                   @  ไก่กะต๊าก

             วันอังคาร                  @  ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า

             วันพุธ                       @   ขนมปังโรล

             วันพฤหัสบดี             @  ใส่รองเท้า

             วันศุกร์                      @ โบว์ลิ่ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 14 กันยายน 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว