แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                   @   มือวิเศษ (วาดรูประบายสี)

             วันอังคาร                  @  ร้อยกำไลข้อมือ

             วันพุธ                       @   แซนวิชแสนอร่อย

             วันพฤหัสบดี             @  อวัยวะของเรา  (ช่วงใบหน้า)

             วันศุกร์                      @  จับอวัยวะให้ถูกนะจ๊ะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   28 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว