แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                   @   มารู้จักตัวฉัน (ระบายสี)

             วันอังคาร                  @  อุปกรณ์ทำความสะอาด

             วันพุธ                       @   ขนมปังแปลงร่าง

             วันพฤหัสบดี             @  ตำแหน่งของอวัยวะของร่างกาย

             วันศุกร์                      @  อวัยวะอยู่ไหน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   21 25 พฤษภาคม 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว