แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                วันจันทร์                   @  ปะติดรูปบ้าน

                วันอังคาร                  @   ซักเก็บใส่ตู้

                วันพุธ                        @   เดินทรงตัว

                วันพฤหัสบดี             @   ข้าวผัดหมู

                วันศุกร์                       @   เอวยืดสวมง่าย

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 - 6  กรกฎาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว