แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                @  ระบายสีครอบครัว

             วันอังคาร               @  ซักเสื้อยืด

             วันพุธ                     @  โยนบอลใส่ตะกร้า

             วันพฤหัสบดี          @  แกงจืดเต้าหู้หมูสับ

             วันศุกร์                   @  หูมีไว้ฟัง           

   

   ระยะเวลาที่สอน วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

   ครูประจำชั้น นางสาวภาสินี   บุญศรี

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว