ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                   @  ปะติดรูปจาน

             วันอังคาร                  @  ขนมจีบอร่อยเต็มคำ

             วันพุธ                        @   เตะบอล

             วันพฤหัสบดี             @  การใส่-การถอดถุงเท้า

             วันศุกร์                      @ ปัดฝุ่น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18 -22 มิถุนายน 2561   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก