แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สีสันจากธรรมชาติ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                   @  พิมพ์ภาพจากแกนทิชชู่

             วันอังคาร                  @  พื้นใสเงางาม

             วันพุธ                       @  แยกสีลูกบอล

             วันพฤหัสบดี             @ วุ้นผลไม้รวม

             วันศุกร์                      @ เท้าพาก้าว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5-9 พฤษภาคม  2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน