แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์             @  โมบายดอกไม้

                               วันอังคาร             @   ปลูกดอกดาวเรือง

                                วันพุธ                  @   ผึ้งน้อยขนน้ำหวาน

                                 วันพฤหัสบดี           @   ขาวใสจากธรรมชาติ(ว่านหางจระเข้ขัดผิว)

                                 วันศุกร์                  @   น้ำกระเจี๊ยบดับกระหาย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  26-30  มิถุนายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                              

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา