แผนการจัดการเรียนรู้

                                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์           @   พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ

                               วันอังคาร          @   ปุ๋ยธรรมชาติ

                                วันพุธ                @   ขบวนการมดคันไฟ (ขนลูกบอลข้ามสิ่งกีดขวาง)

                                วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้ใส่ถุงเท้า รองเท้า

                                 วันศุกร์               @   ต้นไม้ชุบแป้งทอด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 22 26 พฤษภาคม  2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา