แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดาวกระจายเต็มท้องฟ้า

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   พับกระจาย(พับสี)

                             วันอังคาร          @   พี่ดอกไม้จัดหนังสือ

                             วันพุธ                @   วิ่งแตะขอบฟ้า(วิ่งบนหลู่วิ่ง)

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ดอกไม้ตากผ้า

                             วันศุกร์               @   พี่ดอกไม้ทำทอดมันหมูสับ

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  1923 กุมภาพันธ์ 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา