แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดอกทานตะวันชูช่อ

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์           @   พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย

                             วันอังคาร          @   พี่ดอกไม้ถูบ้าน

                             วันพุธ                @   กระโดดเก็บตะวัน

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ดอกไม้ล้างห้องน้ำ

                             วันศุกร์              @   พี่ดอกไม้ทำทอดมันข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  5 9  กุมภาพันธ์ 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา