แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @    ทาสีรั้วกระต่าย

                           วันอังคาร           @    ปลูกดอกไม้ (คุณนายตื่นสาย)

                            วันพุธ                 @    ให้อาหารกระต่าย (ถั่วฟักยาว)

                            วันพฤหัสบดี      @    การพับผ้าเช็ดตัว

                            วันศุกร์                @    ทอดมันหมู (แครอท)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่22 – 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา