แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์             @    ปุ๊กปุ๊ยขนกระต่าย (ที่ใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู)

                          วันอังคาร             @    ทำความสะอาดชุดกระต่าย (พับ)

                            วันพุธ                 @    เกมกระต่ายพาเพลิน (กระโดดขาเดียว)

                            วันพฤหัสบดี      @   ทำความสะอาดขากระต่าย

                            วันศุกร์                @   อาหารว่างกระต่าย (ผักทอด)

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่20 – 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา