แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ระบายสี (ไม้ไอศกรีม)

                           วันอังคาร          @    ทำความสะอาดชุดกระต่าย (ซักผ้ากันเปื้อน)

                           วันพุธ               @    เกมกระต่ายพาเพลิน (ออกกำลังกาย)

                           วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาด (แปรงฟัน)

                           วันศุกร์               @    อาหาร (ข้าวผัดอเมริกัน)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ