แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาบึกคึกคัก

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์                   @  ระบายสีปูนปลาสเตอร์

             วันอังคาร                  @  ปลาบึกปัดฝุ่น

             วันพุธ                       @  เก้าอี้ดนตรี

             วันพฤหัสบดี            @  ไก่ทอดสมุนไพร

             วันศุกร์                     @  ล้างเท้าให้สะอาด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1822 ตุลาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง