แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                     วันจันทร์           @    ปะติดพี่จิ้งหรีด

                      วันอังคาร          @    ผักกาดขาวห่อหมูสับ

                      วันพุธ              @    โยนบอลใส่ตะกร้า

                      วันพฤหัสบดี      @    การสวมรองเท้า
                      วันศุกร์           
@    ล้างแก้ว