แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาตะเพียนคู่ไทย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

             วันจันทร์                   @  ต่อเติมภาพตามจินตนาการ

             วันอังคาร                  @  ปลาตะเพียนเช็ดกระดาน

             วันพุธ                       @  เดินยังไงไม่ให้ตก

             วันพฤหัสบดี            @  ยำหมูยอ

             วันศุกร์                     @  เข้าห้องน้ำกันเถอะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง