แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                     วันจันทร์           @    ภาพพิมพ์จากนิ้วมือ

                      วันอังคาร          @    สังขยาฟักทอง

                      วันพุธ              @    กระโดดจับพี่จิ้งหรีด

                      วันพฤหัสบดี      @    การตัดเล็บ
                      วันศุกร์           
@    ให้อาหารพี่จิ้งหรีด