แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                     วันจันทร์           @    ปะติดจากดินน้ำมัน

                      วันอังคาร          @    เห็ดผัดน้ำมันหอย

                      วันพุธ              @    ลอดอุโมงค์

                      วันพฤหัสบดี      @    การดูแลหู
                      วันศุกร์           
@    เก็บเสื้อที่ใช้แล้วใส่ตะกร้า