แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาทูอยู่ในทะเล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์                   @  ตัดปะปลาทู

             วันอังคาร                  @  ปลาทูรดน้ำต้นไม้

             วันพุธ                       @  ปาเป้าปลาทู

             วันพฤหัสบดี            @  ยำไข่ดาว

             วันศุกร์                     @  สวมกางเกงเอวยืด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง