แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                     วันจันทร์           @    การกลิ้งสีด้วยลูกแก้ว

                      วันอังคาร          @    ขนมจีบ

                      วันพุธ              @    เก็บสิ่งของใส่ตะกร้า

                      วันพฤหัสบดี      @    การดูแลผิวพรรณ
                      วันศุกร์           
@    เก็บรองเท้าบนชั้นวาง