แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

         หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                     วันจันทร์           @    เป่าสีเส้นผม

                      วันอังคาร          @    มันเชื่อม
                      วันพุธ
              @    ส่งต่อบอล
                      วันพฤหัสบดี
      @    การอาบน้ำ
                      วันศุกร์           
@    เช็ดเก้าอี้