แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สู้เพื่อแม่

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์                   @  วันแม่ (สีเทียน)

             วันอังคาร                  @  การ์ดวันแม่

             วันพุธ                       @  โมบายวันแม่

             วันพฤหัสบดี            @  ลูกชิ้นแดงเฟรนช์ฟรายส์

             วันศุกร์                      @  คุณหนูล้างหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง