แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                      วันจันทร์           @    ภาพพิมพ์ดอกไม้ (วัสดุใช้แล้ว)

                      วันอังคาร          @    เกี๊ยวน้ำ
                      วันพุธ
              @    โยน – รับลูกบอล
                      วันพฤหัสบดี
      @    การล้างหน้า
                      วันศุกร์           
@    ถูพื้น