แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาทองครองใจ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

             วันจันทร์                   @  ปลาทอง (สีไม้)

             วันอังคาร                  @  ปลาทองปูที่นอน

             วันพุธ                       @  ตักลูกปิงปองใส่โหล

             วันพฤหัสบดี            @  แพนเค้กช็อกโกแลต

             วันศุกร์                      @  ล้างมือกันเถอะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง