แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สนุกกับปลาการ์ตูน

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                   @  ระบายสีภาพปลาการ์ตูน (สีไม้)

             วันอังคาร                  @  ปลาการ์ตูนเช็ดกระจก

             วันพุธ                       @  ปลาการ์ตูนทับลูกโป่ง

             วันพฤหัสบดี            @  แซนด์วิช

             วันศุกร์                      @  จมูกดมกลิ่น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง