แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาหมอรอรัก

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                   @  ระบายสีภาพปลาหมอ (สีเทียน)

             วันอังคาร                  @  ปลาหมอลงบ่อ

             วันพุธ                       @  ปลาหมอแยกสีลูกบอล

             วันพฤหัสบดี            @  ไข่เจียวหมูสับ

             วันศุกร์                      @  หูมีไว้ฟัง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง