แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาดุกดุ๊กดิ๊ก

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

             วันจันทร์                   @  ระบายสีภาพปลาดุก (สีไม้)

             วันอังคาร                  @  ปลาดุกกวาดพื้น

             วันพุธ                        @  ปลาดุกผจญภัย

             วันพฤหัสบดี             @  บัวลอยชาเขียวนมสดไส้ถั่วแดง

             วันศุกร์                      @  ตามีไว้ดู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง