แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                      วันจันทร์           @    ตามหาพี่จิ้งหรีด         

                      วันอังคาร          @    เห็ดเข็มทองทอด
                      วันพุธ
              @    โยคะท่าพี่งูใหญ่

                      วันพฤหัสบดี      @    การแปรงฟัน
                      วันศุกร์           
@    กวาดพื้น