แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                      วันจันทร์           @    ปั้นดินน้ำมัน

                      วันอังคาร          @    กล้วยหอมโรล
                      วันพุธ
              @    เดินตามรอยเท้า

                      วันพฤหัสบดี      @    การเข้าห้องน้ำ
                      วันศุกร์           
@    เก็บของเล่น