แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                      วันจันทร์           @    ปะติดรวงข้าว            

                      วันอังคาร          @    วุ้นหลากสี
                      วันพุธ
              @    กระโดดแตะพี่จิ้งหรีด

                      วันพฤหัสบดี      @    การล้างมือด้วยสบู่เหลว
                      วันศุกร์           
@    เก็บขยะ