แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

                      วันจันทร์           @    ภาพพิมพ์จากใบไม้                

                      วันอังคาร          @    น้ำอัญชันมะนาว
                      วันพุธ
              @    ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง

                      วันพฤหัสบดี      @    ผลไม้รสดีมีประโยชน์
                      วันศุกร์           
@    ปัดฝุ่น