แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12   

             วันจันทร์                   @  หยุดชดเชย ร.10

             วันอังคาร                  @  ต้มจืดวุ้นเส้น +บีลักกี้

             วันพุธ                       @  เดินถอยหลัง

             วันพฤหัสบดี             @  การสระผม

             วันศุกร์                      @  น้องข้าวโพดคั่นหนังสือ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 29  กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร