แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

                     วันจันทร์           @    ภาพพิมพ์ต้นไม้ (สำลี)

                      วันอังคาร          @    มันฝรั่งทอด

                      วันพุธ              @    โยนห่วง

                      วันพฤหัสบดี      @    การสวมใส่เสื้อผ้า
                      วันศุกร์           
@    เช็ดกระจก