แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                      วันจันทร์           @    ปะติดดอกไม้

                      วันอังคาร          @    ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง
                      วันพุธ
              @    เต้นตามจินตนาการ
                      วันพฤหัสบดี
      @    การดูแลตา
                      วันศุกร์           
@    เช็ดโต๊ะ