แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : วงจรชีวิต

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                     วันจันทร์           @    ระบายสีดอกไม้ (ใช้นิ้วมือ)

                     วันอังคาร          @    กล้วยทอด

                     วันพุธ              @    เก็บบอลใส่ตะกร้า

                     วันพฤหัสบดี       @   ผักมีประโยชน์

                     วันศุกร์             @   กรอกน้ำ